| sadowod.com | vivaspb.com |

logo

Наші видання

Друк

Чому потрібно знати права людини?

У ці дні міжнародна спільнота відзначає 66-річчя знаменної події в історії людської цивілізації – прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. Цим документом започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру. З прийняттям Декларації людство отримало надію – надію на право кожного бути вільною людиною, жити у світі без насильства, дискримінації, бідності, воєн, екологічних катастроф.

Чому потрібно знати права людини?

Права людини – це ті правила, які має дотримуватися держава в особі органів влади по відношенню до своїх громадян. Права даються людині при народженні, їх не можна купити або заробити, вони однакові для всіх. У демократичній державі вони обумовлюються в Конституції і ставлять окрему особистість, громадянина, на вищий рівень по відношенню до держави.

10 грудня 1948 року ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, в якій наводиться визначення цього поняття. Згодом, більш детальне визначення прав людини було дано на двох всесвітніх конференціях, де більшість країн світу дали зобов’язання про дотримання їх на своїх територіях.

Кожен громадянин зобов’язаний знати свої права хоча б тому, щоб контролювати їх дотримання державою. Якщо ви не знаєте їх, то, по суті, це означає, що у вас їх просто немає. Знаючи свої права, ви можете попередити  їх порушення і боротися за їх дотримання. Але ви не просто повинні знати список цих прав, а й мати чітке і ясне уявлення про те, де і як вони повинні застосовуватися в кожній конкретній життєвій ситуації.

Права людини забороняють його дискримінацію за расовою або статевою приналежністю, тому, наприклад, поза законом в цивілізованих країнах оголошений апартеїд або позбавлення жінок права голосу. Свобода висловлення власної думки, поглядів, переконань і віросповідання також відносяться до основних прав людини, і заборона щодо них є порушенням, за яке встановлюється юридична відповідальність.

В даний час відбуваються об’єктивні процеси глобалізації, коли руйнуються традиційні кордони між країнами, людьми, товариствами. Тому так важлива розробка єдиних міжнародних стандартів, що регламентують права людини на міжнародному рівні. Знання цих прав дозволить людям мирним шляхом, на основі їх дотримання, вирішувати багато глобальних проблем людства – запобігання військовим конфліктам, охорона навколишнього середовища, соціальна і расова нерівність, запобігання екологічним катастофам, безпека життя.

На жаль, у людства є накопичений негативний досвід взаємодії держави з окремими громадянами, його складовими. Права людини допомагають обмежувати діяльність державних інститутів тільки тими функціями, які були делеговані державі спочатку: правоохорони, утримання армії для забезпечення оборони, забезпечення діяльності судової влади для регулювання внутрішніх взаємин. Дотримання прав людини дозволяє підвищити цінність окремої особистості і захистити її права і свободи.

Права людини - невід'ємний елемент людської особистості і людського буття. Тому кожна людина повинна знати свої права, вміти їх захистити, реалізувати.

Головний спеціаліст Рівненського міського управління юстиції Боковець В.П.